Z knihy návštěv

Inspirace
Petr Störzer ml.
Dobrý den, coby dlouholetý fanda této zříceniny se chci podělit o současný zážitek z návšt...
14. 08. 2016
Není to jeho pozemek
Petra
Já tedy nevím, ale podle Katastru nemovitostí je silnice majetkem Lesy ČR, a nikoliv a par...
02. 02. 2016
Krásný hrad a hloupý člověk pod ním
Robert
Dnes jsme byli navštívit tento hrad a předem zde patří poděkování všem, kteří se o hrad s...
28. 12. 2015
Vánoční návštěva hradu
Jitka

Dobrý den,
asi jako každý rodák z Oseka s nadšením sleduji, jak nám ten hrad ...
26. 12. 2015
Hrabišici
Vlk
Zdravím, zkoušel jsem už jednou poslat příspěvek, ale zřejmě to neprošlo přes bezp. kód. D...
20. 12. 2015

Kontaktní informace

Provozovatelem je a
za obsah stránek odpovídá

Městský úřad Osek
Zahradní 246
41705 Osek
Česká republika
www.osek.cz

tel: +420417837202telefonek
fax: +420417837203

Napsat e-mail
obalka

osek-logo

Počet návštěvníků

741119
DnesDnes217
Tento týdenTento týden417
Tento měsícTento měsíc4590
CelkemCelkem741119
Online 33
Stránka byla spuštěna 2.10.2010

Hlavní strana
01 Září 2017, 17.57
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu Rýzmburk v době pozdního středověku   Vernisáž proběhne v pátek 1.září 2017 od 18:00 hodin Výstava bude otevřena od 1.září do 1.října 2017 Exponáty jsou zapůjčeny z regionálního muzea v Teplicích a Archeologického ústavu v Mostě 3D ....
07 Březen 2016, 21.26
Touto cestou bychom chtěli poprosit kohokoliv o zapůjčení nebo zprostředkování materiálů o hradu. Zejména sháníme starší fotografie, pohlednice, malby a jiné podobné materiály, které by nám pomohly při přípravě projektové dokumentace - oprava hradu. Kontakt: benda@osek.cz, ....
07 Březen 2016, 21.14
Ve dnech 12.-13.3. 2016 od 9:00 pořádá Sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk brigádu – Jarní úklid. Práce budou zaměřeny na úklid celého areálu (hrabání listí, ořez náletů, sběr odpadků, atd.). Tímto srdečně zveme všechny přátele památek, kteří chtějí pomoci dobré ....

Vážení návštěvníci, s ohledem na vaší bezpečnost a zamezení ničení státní kulturní památky vás žádáme, abyste dodržovali návštěvní řád.

 

Časová osa


 
Krátká historie hradu

ryzmburka_copy
Nejstarší zmínku o hradě nacházíme v listině z roku 1250 v přízvisku Boreše (z Rýzmburka). Stavebně historická zkoumání potvrzují, že krátce před tímto datem (1248/1249) byla vystavěna jedna z věží v horní části hradu. Hrad (resp. jeho nejstarší část) tedy vznikl někdy v průběhu první poloviny 13.století. Byl umístěn ve strategické poloze na okraji Krušných Hor při důležité dálkové cestě z Čech do Saska, která byla využívána už od pravěku.
Původní majitelé hradu – páni z Rýzmburka či “Hrabišici” (v erbu měli hrábě) patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody středověkých Čech a rozhodujícím způsobem se podíleli na vývoji celého regionu severozápadních Čech. V Oseku kromě hradu založili také významný klášter cisterciáků. Mnozí členové rodu navíc působili ve významných funkcích na královském dvoře.

Páni z Rýzmburka v roce 1398 prodali své majetky v Oseku míšeňskému markraběti, včetně hradu, a už se do regionu nikdy nevrátili. Hrad přestal sloužit jako sídelní a byl nadále pod správou pověřeného úředníka – purkrabího. Prodej panství Osek a Duchcov se však odehrál bez potřebného souhlasu krále, což zapříčinilo letité spory o vlastnictví, ukončené až roku 1459 jeho navrácením právě do rukou českého krále. V roce 1530 prodal král Ferdinand I. hrad vyhlidkavez_mRýzmburk pánům ze Sulevic. Ti se ale brzy poté (okolo roku 1538) usídlili na pohodlnějším zámku v Duchově, zatímco hrad Rýzmburk byl postupně opuštěn a začal chátrat.

Rýzmburk patří mezi nejrozsáhlejší hrady v Čechách. Je postaven na dlouhém a úzkém skalnatém ostrohu, který je z východní a severní strany obtékán potokem. Z hlediska středověkého vojenství se jedná o kvalitní pevnost, která nejspíše nikdy nebyla dobyta. Hrad má dvě základní části. Jádro s obytnými věžemi a kaplí se nachází v nejvyšší části skalnatého hřbetu. K němu z jižní a západní strany přiléhá mnohem rozsáhlejší areál ohraničený hradbou se střeleckými věžičkami, kterému dodnes dominuje masivní útočištná věž (tzv.bergfrit).

Zřícenina se v průběhu 19.století stala oblíbeným výletním místem, ve třicátých letech ji dokonce navštívil i známý romantický básník Karel Hynek Mácha a zhotovil její kolorovanou kresbu. Ve druhé polovině 19.století byla na vrcholu útočištné věže zřízena vyhlídka, přístupná nově osazeným schodištěm. Dnes je hrad téměř v celém rozsahu skrytý v lesním porostu a turisticky se nevyužívá. I nadále však patří k oblíbeným cílům výletů a procházek.
V roce 2013 po osmi letech jednání s Lesy České republiky s.p. získalo město Osek hrad Rýzmburk do vlastnictví.
 

Dispozice hradu

before
after

Pro porovnání stavu hradu v dobách jeho rozkvětu a stavu současného použijte zelený posuvník.

 

Hrad Osek (Rýzmburk, Riesenburg, Rysenburch) patří k nejzajímavějším a nejméně přestavovaným středověkým objektům. Do svých prací různého zaměření jej pojala již řada autorů. Nejvýznamnější poznatky o hradu byly doposud podány v díle A. Sedláčka (Sedláček, 1927–37), jehož monumentální patnáctisvazkový přehled dějin českých hradů je základem pro jakékoliv další bádání, a v díle D. Menclové (Menclová, 1972), které je zatím posledním velkým dílem v tomto oboru. Završení provedl F. Gabriel (Gabriel, 1990) stavebně historickým průzkumem.obrhrad01_m

Z hlediska soudobé metody komplexního výzkumu (Durdík, 1981) vzrostl bezesporu i význam hradu Oseka; poslední výsledky studia vývoje českých hradů 12. a 13. století (Durdík, 1978) jej prezentují jako velmi zajímavý příklad dispozice typu s obvodovou zástavbou a obytnou věží (věžovým palácem). Lze tedy předpokládat, že hrad bude v budoucnu významným objektem dalšího bádání.

Umístění hraduKamenný hrad Osek byl založen asi 2,5 km severozápadně od oseckého kláštera na skalnatém ostrohu, který rozštěpuje údolí s cestou, vklíněné od města Oseka do Krušných hor (mezi vrchy Špičákem a Stropníkem), na dvě užší části, jimiž směřovaly cesty dále do hor a k hranicím. Cesty sledují v začátku potoky, které obtékají z obou stran hradní ostroh a spojují se v údolí pod ním. Potok sloužil v minulosti pro pohon mlýnů a s největší pravděpodobností byl využíván i ve středověku. Hradní ostroh vybíhá do údolí ve směru SZ – JV poměrně úzkým skalním útvarem, který se v místě bývalé hájovny ztrácí, aby se asi po 45 m, poněkud východněji, znovu vztyčil více jak 20 m nad okolní terén, jako nejvyšší místo hradního areálu. Zde byla postavena jedna z dominant hradu, věžový palác. Místo, kde se úzký skalní útvar šíje ztrácí bylo předělem, oddělujícím hrad od okolního terénu.

Severovýchodní svah ostrohu má prudký spád s četnými skalisky a končí na úpatí přímo potokem a cestou. Od ní terén opět prudce stoupá k okolnímu věnci hor. Jihozápadní svah je pozvolnější a přechází v údolí, oddělené od ostrohu cestou a od okolních kopců druhou větví potoka. Skalnatý ostroh, místy v podobě vypreparovaných skalních bloků, sloužil spolu s okolním skalním podložím jako základní stavební materiál. Tvoří jej pararuly až svory. Zděné konstrukce hradu doplňuje tesaný pískovec, importovaný sem jistě z nejbližších lokalit výskytu. Vzorky pískovce zkoumány nebyly, což by bylo zajímavé s ohledem na osecké pískovce na dotyku s horninami krušnohorského kristalinika. Vždyť z oseckého pískovce byla tesána údajně i mostecká kašna v 16. století.

laube1924_1mVlastní stavbu tvoří v podstatě tři mohutné (ve smyslu rozlohy) nepravidelné ovály hradeb se společným ohniskem v prostoru vnitřního hradu a objekty postavené po jejich vnitřním obvodu. První a druhý ovál hradby tak vytvářejí v jihovýchodní části volné prostory, které lze charakterizovat jako předhradí, a v severozápadní a severovýchodní části tvoří parkány vnitřního hradu. Termín parkán slouží pouze k snadnějšímu popisu hradbami vymezených ploch. O skutečné parkány ve smyslu fortifikačním tu nejde. Prostor uzavřený vnějším hradebním okruhem (délka 200 m, maximální šířka 70 m) je dnes přístupný od ostrožní šíje asi 15 m širokým prolomením v hradbě (z velké části přehrazeným dřevěnou kolnou z 19. století) a původní, dnes značně destruovanou branou na jihovýchodě, na opyši.

Zdá se, že hlavní vstup do hradu byl na jihovýchodě, kam stoupá ještě dnes v terénu znatelná cesta po jihozápadním mírnějším úbočí ostrohu. Cesta končí před zmíněnou branou na opyši, chráněnou ve skalním podloží vysekaným a částečně vyzděným příkopem, širokým asi 10 m. Skalní část ostrohu pokračuje od brány směrem jižním v délce 45 m a končí plošinou lámající se v téměř kolmý skalní sráz. Těsně před touto plošinou je v terénu patrná zahloubená plocha ve tvaru písmene L. S největší pravděpodobností je to stopa po objektu, který souvisel s hradem. Svíral totiž spolu s branou cestu v předbraní a zároveň mohl spolu se skalní plošinou sloužit pro kontrolu zbývající části opyše – od brány nepřehledné – a cesty pod ním. Od kolmého skalního srázu terén ostrohu klesá s několika skalními útvary a zlomy ještě asi 100 m.

 

Cesta končící před jihovýchodní branou se napojovala na jihozápadní komunikaci pod ostrohem v prostoru dnešního domku č. p. 21. Sem, od vnějšího hradebního okruhu, vybíhá skalní blok, který přehrazuje západní a jihozápadní svah ostrohu. V prostoru domku č. p. 21, kde končí zmíněný skalní blok, byla pravděpodobně první hradní brána. Tuto představu by mohl podporovat i nález dvou pískovcových článků , článku ostění a oblouku portálu brány, učiněný severozápadně před domkem. Nelze samozřejmě vyloučit, že sem byly tyto články dopraveny z hradu při těžbě kamene pro výstavbu domků v podhradí. Brána mohla být spojena, podél cesty od ní stoupající, hradbou či palisádou s plošinou na opyši. pudorys_prazdnyDnes po tomto spojení – snad až na menší valový útvar – není v terénu patrná žádná stopa. To však může být důsledek ještě donedávna provozované zemědělské činnosti na svazích ostrohu. Zda měl hrad vstup i od šíje (pak by šlo o málo častou průjezdní dispozici) nelze dnes bez výkopu určit.

 

Údaje a ukazatele:

Plocha vymezená vnějším hradebním okruhem (mimo objekt tzv. pivovaru) 8075 m2
Délka vnějšího hradebního okruhu (včetně prostoru brány, mimo objekt tzv. pivovaru) 455 m
Plocha vnitřního předhradí (včetně objektů) 1660 m2
Plocha vnitřního hradu (včetně objektů) 1030 m2
Nezastavěná plocha vnitřního hradu (plocha nádvoří) 475 m2
Zastavěná plocha věžovým palácem 92,8 m2
Zastavěná plocha západním palácem vnitřního hradu 165,6 m2
Zastavěná plocha jihozápadní věží vnitřního hradu - 77,4 m2
Zastavěná plocha kaplí (přibližně) - 130,0 m2

 

Zdroj: ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.