Hlavní strana Historie

Výsledky 1 - 8 z 8

Historie/Historie hradu
Krátká historie hradu Nejstarší zmínku o hradě nacházíme v listině z roku 1250 v přízvisku Boreše (z Rýzmburka). Stavebně historická zkoumání potvrzují, že krátce před tímto datem (1248/1249) byla vystavěna jedna z věží v horní části hradu. Hrad (resp. jeho nejstarší část) tedy vznikl někdy v průběhu...
Pondělí, 26 Srpen 2013 | 15199 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Historie hradu
Časová osa
Pátek, 29 Říjen 2010 | 10228 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Historie a okolí
Nápověda: Klikněte na ikonu mapy, kterou chcete zobrazit. Po té najeďte myší na náhled mapy a pohybujte se, vpravo se objeví se okno s přiblíženou oblastí, která se právě nachází pod kurzorem. Pozor, originální mapy jsou datově objemné a proto buďte, prosím, trpěliví. ...
Úterý, 12 Říjen 2010 | 7794 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
Původní osada vznikla na obchodní cestě vedoucí z Čech přes Bílinu a Krušné hory do Německa. Severozápadně od dnešního kláštera stál opěrný bod, snad dřívější hrad. Český název Osek (německy Ossegg) pochází z obecného pojmenování osek. Tak se nazývalo místo, kde byly shromážděné kmeny získané...
Úterý, 31 Srpen 2010 | 16757 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
ZEMŘEL BISKUP ŠEBÍŘ Roku od narození Páně 1067. Dne 9. prosince Šebíř, šestý biskup kostela pražského, odešel z tohoto světa a požívá odměny sladké. Ten sdostatek zakusil obojího osudu, štěstí i neštěstí. Neboť byv jednou od knížete Břetislava zajat, uvržen do pout a ve vězení držen, obojí mučednictví...
Úterý, 03 Srpen 2010 | 13679 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Stavební historie
Současný stav poznání nedovoluje pregnantně stanovit stavební vývoj objektu. Výzkum doposud postrádá především archeologickou složku, která jediná může – mimo své specifické úkoly – odhalit vzájemné vztahy hradních objektů, hradeb a konstrukcí, dnes ukrytých pod zásypy. Archeologizace architektury probíhající...
Úterý, 03 Srpen 2010 | 12156 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Heraldika
9. Hrábě. Přední rodinou tohoto erbu byli páni z Oseka. Nejstarší pečeť Kojaty Hrabišice z 1. 1227 ukazuje dvě hrábě přeložená. Podezřelá jest svým okrouhlým tehdá neobyčejným tvarem. Prvá bez odporu pravá jest Borše z Oseka z r. 1275, na níž pán sám vyobrazen jest, an drží štít a na něm prosté hrábě....
Pondělí, 12 Červenec 2010 | 11159 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...
Historie/Heraldika
Ve zlatém poli černé hrábě byly erbem Hrabišicův nebo pánů z Oseka a z Ryzemburka, k nimžto patřili také Kostkové z Postupic, posud v Uhrách žijící, vladykové z Krupé, z Tismic a z Trojovic již vymřelí. Nejstarším erbem nám známým toho rodu jsou dvě hrábě křížem přeložené pana Kojaty syna Hrabišova z...
Úterý, 30 Listopad 1999 | 10818 zobrazení | Tisk | PDF |  Email | Více...Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.