Hlavní strana Historie Heraldika Českomoravská heraldika – část zvláštní (1925)
Českomoravská heraldika – část zvláštní (1925) PDF Tisk Email

9. Hrábě.

Přední rodinou tohoto erbu byli páni z Oseka. Nejstarší pečeť Kojaty Hrabišice z 1. 1227 ukazuje dvě hrábě přeložená. Podezřelá jest svým okrouhlým tehdá neobyčejným tvarem. pecet-kojataPrvá bez odporu pravá jest Borše z Oseka z r. 1275, na níž pán sám vyobrazen jest, an drží štít a na něm prosté hrábě. Barvy jsou neurčité, aneb snad se podle vkusu držitelů měnily. Aula Caroli obsahuje černé hrábě na stříbrném štítě. Týž erb bez udání komu patří, jest také malován v Roudnickém rukopise E. 1. I, 3. Město Bochov má stříbrné hrábě na červeném štítě. V Paprockého Zrcadle na str. 92 jest popsáno červené hrábě v zlatě a konečně v dotčeném Roudnickém rukopise je malováno též černé hrábě v zlatém poli. Na pečetěch je nejednou vyobrazeno hrábě s rukou, která je drží, tak ku př. na pečetěch Bohuslavových (1315 a 1316), Boršově (1340), Borše mladšího (1393), Borše 1. 1397 a na otisku, který je v museum ve sbírce pečetí. Jako klénot milovali 1. 1333 křídlo, jehož spodek je posázen lipovými lupénky. Někteří rozhojnili si ve 14. st. ten erb a ten se v 15. stol. ustálil a zůstal rodu až do vymření. Obyčejně mívali v 1. a 4. poli lva a v 2. a 3. hrábě, avšak u Jana Borše 1. 1419 je to obráceno. Erby takové měli zejména 1375 Boreš, 1394 Boreš starší, 1394 atd. Boreš mladší, 1394 -1402 Boreš Bečovský, 1404 Boreš komtur, 1416 Boreš Hrabě, 1419 Jan a Vilém 33 a 1428 Boreš. Barvy popisují se v Paprockého Zrcadle na str. 92. Hrábě jsou červená ve zlatém, lvi zlatí v modrém a každý drží červené hrábě (což na pečetěch nebývá). V dotčeném rukopise Roudnickém jsou černá hrábě v zlatém a červení lvi v zeleném. Za klénot brán k tomuto štítu klobouk s kytou ve 14. století vysoký, v 15. stol. nízký. (Obrazy erbu a 2 pečetí v ll. XIII na tab.) Soudíc podlé erbu patří k tomuto rozrodu také Kostkové z Posuepic, kteří se teprve ok. 1. 1379 na Postupice dostali. Barvy jich erbu nejsou na jisto postaveny. V Gruenenberkově sbírce jest erb zlaté hrabě na černém štíttě a černém křidle nad helmicí a nápis her Kosga her zu der mergischen Tribau. Za klénot zvolili si vlčí hlavu, která se na pečetěch Zdenka K. (1433), Bohuše (1440) a Zdenka (1454) spatřuje. U dvou posledních je podložena korunou. (Obraz erbu H. V, 351.)

Zdroj: August Sedláček: Českomoravská heraldika – část zvláštní (1925)

Aktualizováno Pondělí, 12 Červenec 2010 23:50
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.