Hlavní strana Zajímavosti
Kojatova cihla PDF Tisk Email

Kojatovacihlam

Mgr. Jan Sklepník

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Září 2010 14:54
 
Původ rodového jméno Hrabišici PDF Tisk Email

ryzmburka_copyNení známo, jak se příslušníci tohoto rodu označovali původně, ale v polovině 13. století přijali predikát z Riesenburga, podle nově dokončeného rodového sídla. Pojmenování Hrabišici je umělé, novodobé, použil je ve svém díle František Palacký a vžilo se natolik, že si jeho nepůvodnost dnes ani neuvědomujeme. Má ostatně svou logiku, vychází z rodového znaku a osobního jména Hrabiš, které se v rodině často opakovalo.

Zdroj: Tomáš Velímský, Hrabišici, páni z Rýzmburka

Aktualizováno Úterý, 10 Srpen 2010 07:24
 
Otvory pro krepnu PDF Tisk Email

IMG_3106faMohutné pískovcové kvádry byly v několika případech opatřeny na boku nevelkými důlky, které souvisejí s jejich manipulací pomocí klešťovitého nástroje nazývaného krepna. 

 
Krepna slove přístroj, kterým se kámen na své patřičné místo do zdi usazuje. Je-li tesaný kámen příliš veliký anebo nelze-li ho při osazování pro nedostatek místa pouze rukama v jeho místo uložiti, krepnapoužije se k-ny. K. skládá se ze dvou nebo ze tří dílů, které se postaví jednotlivě do jamky v kamenu vytesané, jež dole jest širší než nahoře, a spojují se nahoře závlačkou složenou ze šroubu a oka, jak to ve u hořejší k-ny jest naznačeno. Je-li totiž k. třídílná, jsou její dva postranní díly a a b tak klínovitě sříznuty, aby, když jeden jest do jamky úplně ponořen, druhý ještě hořejším zbylým otvorem jamky se po prvním dolů mohl sesouvnouti. Když se tak stalo, vloží se mezi oba klínové díly díl třetí c, který jest v profilu obdélníkový, načež otvory ve všech dílech upravenými se prosadí závlačka Z, na kterou se příslušné oko o navlékne a všechny mezery, které po vložení k-ny do jamky zůstanou prázdné, se obsypou suchým drobným pískem. Tato k. slove dvojitá nebo veliká. Na k-nu lze potom provaz upevniti a jeřábem kámen buď do výšky vytáhnouti neb i do hloubky spustiti. Když kámen konečně na své místo jest zasazen, vyndá se z něho k. po kusech a přistoupí se ku kamenu druhému. Pro menší kvádry může se použiti k-ny, která jest v témž obrazu dole naznačena; ta jest dvoudílná a slove jednoduchá nebo malá. Otvor pro k-nu musí býti vždy v tížnici kamene vysekán. Kámen sprostí se k-ny tím způsobem, že po odvázání provazu se tato poněkud oklepá, načež se šroub s okem odebéře, střední díl nebo u jednoduché k-ny skobovitá čásť sevytáhne a ostatní díly se již snadno vyjmou.

Zdroj: Ottův slovník naučný

 
Dendrochronologické sondy PDF Tisk Email

A5dendrsondy

Poměrně zachovalý portál v přízemí věže A5 (schází pouze levá část ostění a práh), obrácený k severovýchodu a přístupný dnes z hradby nad brankou do vnitřního hradu, se uzavíral dveřmi z vnitřku chodbičky, zastropené čtyřmi dřevěnými povaly. Ty byly podle dendrochronologického datování vyrobeny z dubu káceného v zimě 1248-49 (Kyncl, 2004).

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

 

Dendrochronologie  je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Více o dendrochronologiii zde pdf dendro.pdf (zdroj http://botanika.bf.jcu.cz/)

Aktualizováno Středa, 23 Únor 2011 15:41
 
Lůžko závory okna ve věži A3 PDF Tisk Email

A3pochva

Okna věže A3 byla zevnitř uzavírána patrně dřevěnou okenicí, zajištěnou zasouvací závorou. Lůžka po závorách jsou doposud zachována, v jižním výklenku dokonce i s dřevěným vyložením, které tvoří korýtko ve tvaru U, provedené z vydlabaného trámu překrytého prknem. Z jeho rozměrů vyplývá i profil závory 12 x 12 cm a délka uložení asi 2,0 m.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Aktualizováno Úterý, 03 Srpen 2010 07:55
 
Pětilistá kružba okna věže A1 PDF Tisk Email

A1okno

V jižní, nádvorní stěně věže A1, ústilo do ochozu úzké hrotité okénko s okoseným ostěním a pětilistou kružbou, proříznutou v pískovcovém bloku překladu, osazené do výklenku armovaného na nárožích podlouhlými pískovcovými kvádry, jimiž je i na způsob povalů překryt.

V kružbách ostatních oken hradu je ke spatření kružba trojlistá, použití pětilisté není tak časté a je ke spatření třeba na hradě Bezděz.

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Aktualizováno Středa, 04 Srpen 2010 10:43
 
Reliéf PDF Tisk Email

IMG_3044fa

Reliéf vytesaný některým návštěvníkem hradu v neznámé době na levém pískovcovém armovacím kameni v ostění brány.

 

Aktualizováno Neděle, 29 Srpen 2010 23:08
 
Hrabišici, páni z Rýzmburka PDF Tisk Email

velimsky

 

První svazek edice Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska přibližuje osudy jednoho z nejpřednějších magnátských rodů v Čechách v 12.-15. století.

 

Hrabišici - páni z Rýzmburka

 Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, edice: Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska;
 ISBN: 80-7106-498-X, EAN: 9788071064985
 Formát: 391 stran, 20x15cm, česky, vázaná vazba
 Rok vydání: 2002 

  

Aktualizováno Úterý, 03 Srpen 2010 07:53
 
Jak dlouho trvala stavba válcové věže? PDF Tisk Email

valcovavezPři studiu stavebního vývoje mohou některé poznatky upřesnit i rozbory kapacitních možností při realizaci.

Jako příklad je připojena úvaha o objemu zednické práce při výstavbě velké válcové věže vnějšího předhradí:

 

Obestavěný prostor věže

(přibližně a mimo podstřeší a střechu) ......................1340 m3

Vnitřní prostor ........................... ......................190 m3

Objem zdiva ....................................................1340 – 190 = 1150 m3

 

Pro 1 m3 lícovaného zdiva z lomového kamene je nutno zpracovat na stavbě

- lomového štípaného kamene ...............................1,18 m3

- vápenné malty 1 : 4,5 .......................................0,38 m3

 

Pro 1150 m3 lícovaného zdiva z lomové kamene je nutno zpracovat na stavbě

- lomového štípaného kamene ...............................1357 m3

- vápenné malty 1 : 4,5 .......................................437 m3

 

Stavba 1 m3 zdiva z lomového kamene vyžaduje dobu

- 8 hod. práce zedníka

- 5 hod. práce pom. dělníka

 

Stavba 1150 m3 zdiva z lomového kamene vyžaduje dobu

- 9200 hod. práce zedníka

- 5750 hod. práce pom. dělníka

 

Počítáme-li denní směnu 10 h pak stavba věže vyžadovala

- 920 směn zedníka

- 575 směn pom. dělníka

 

Pokud měla být hrubá stavba věže provedena mapř. za 8 měsíců (březen – říjen), bylo k dispozici

- 8 x 25 = 200 dnů mimo neděle

- od toho nutno odečíst 25 dnů zasvěcených svátků a asi 25 dnů nepříznivého počasí

- zbývá tedy 200 – 25 – 25 = 150 pracovních dnů

 

Za toto období mohlo tedy hrubou stavbu věže provést

- 920 : 150 = 6 až 7 zedníků

- 575 : 150 = asi 4 pom. dělníci

 

Mimo tuto práci na stavbě (nezapočítána stavba lešení a osazování stropních trámů), bylo nutno jinými pracovníky nalámat kámen v lomu, vyrovnat do figur, naložit, odvézt, složit na stavbě. Dovézt kusové vápno, složit a vyhasit v karbu, donést či dovézt vodu z potoka; nakopat, naložit a dovézt písek, složit, odkolečkovat a prohodit. Přitom je nutno počítat i s  prací ve vápencovém lomu, s pálením vápence v milíři, jámě nebo vápenické peci.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Aktualizováno Úterý, 03 Srpen 2010 07:52
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.