Home Burgpläne

IMG_3015fapudorys_A3

Druhá věž (A3) základny trojúhelníku vnitřního hradu na jihozápadě je vybudována již ve svahu, který od nádvoří prudce klesá k západnímu vnějšímu parkánu. Podle terénní situace v jejím okolí patrně nebyla založena na skalním podloží. Toho si byli vědomi i její stavitelé, jak dokládá opěrný pilíř (G1) na jihozápadním nároží, který ji měl zajišťovat proti posunu ve směru úhlopříčky.

Jihozápadní věž (A3), v půdorysu přibližně čtverec o straně 8,8 m, měla hlavníobytný prostor ve vstupním podlaží (1. patře), přístupném od severu, z prostoru obdélného paláce (A2). Vstupní portál měl pískovcové ostění a byl uzavírán dveřmi, zajišťovanými zasouvací závorou, po níž zbylo ve zdivu 1,7 m hluboké lůžko. Ostění, práh i zdivo pod ním je vylámáno, rovněž tak vnitřní ostění vyústění 1,15 m širokého průchodu do věže. Průchod byl překlenut plochou valenou klenbou. Vnitřní prostor věže, 4,8 x 5,1 m, byl osvětlován od jihu a západu velkými okny, osazenými v průčelí asi 1,65 m širokých okenních výklenků, rovněž překlenutých plochou valenou klenbou. Klenby okenních i A3jzvezdveřních výklenků jsou provedeny z menších pískovcových kvádrů. Ostění oken je vytrháno, právě tak i pískovcová sedátka ve výklencích po nichž zbyly odsekané části zapuštěné do špalet nebo alespoň zřetelné otisky ve zdivu. Okna byla zevnitř uzavírána patrně dřevěnou okenicí, zajištěnou zasouvací závorou. Lůžka po závorách jsou doposud zachována, v jižním výklenku dokonce i s dřevěným vyložením, které tvoří korýtko ve tvaru U, provedené z vydlabaného trámu překrytého prknem. Z jeho rozměrů vyplývá i profil závory 12 x 12 cm a délka uložení asi 2,0 m.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.