Home
E1 válcová věž PDF Drucken E-Mail

Umístění prvkuE1  Válcová věž (foto 2010)V prostoru vnějšího předhradí se nachází velká válcová věž (E1) tzv. „bergfrit“, která ovládala celé předhradí a jeho okolí včetně přístupové cesty k jihovýchodní bráně. Původní vstup do věže byl na severu portálem, umístěným asi 10 m nad dnešním terénem. Pod prahem vstupu jsou zachovány zbytky pískovcových konzol, které patrně nesly vstupní plošinu. Přístup na plošinu byl možný asi jenom po žebříku, protože portál nebyl podle stávajícího stavu uzavírán padacím můstkem (jenž by se napojoval na nějakou horizontální komunikaci), ale dovnitř otevíranými dveřmi, zajišťovanými závorou zasouvatelnou do lůžka ve zdivu. Ostění portálu je dnes vytrháno, za ním pokračoval vstup do věže v síle zdi chodbičkou šířky 0,97 m, zaklenutou nízkou valenou klenbou. Vnitřní válcový prostor věže byl rozdělen dřevěnými stropy na silných trámech, umístěných ve směru vstupní chodbičky. Ze vstupního podlaží byl otvorem v podlaze přístupný prostor přízemí a stejným způsobem, pomocí žebříků, i další patra (dvě ?) a podstřeší vybavené ochozem nebo jinou úpravou umožňující ovládání okolí. Věž mimo vstupní portál a případné podstřešní úpravy neměla žádné jiné otvory.

V 19. století byla věž na popud hraběte z Valdštejna  a Vartmberka upravena na rozhlednu. Do přízemí o vnějším průměru 9,3 m byl od západu proražen cihlami obezděný a překlenutý vstupní otvor. Vnitřní válcový prostor původního průměru asi 3,3 m byl zúžen kamennou plentou na maltu tl. 25 – 30

E1  Válcová věž (ing. Ivan Lehký, 1977)Vyhlídka z 19. stol (© Muzeum města  Duchcova)

cm, do níž bylo kotveno dřevěné točité (pravotočivé) schodiště, umožňující pohodlný výstup z přízemí až na plošinu rozhledny. Díky těmto úpravám je věž zachována ještě do značné výšky, kterou i dnes opticky podtrhuje její k vrcholu se zužující tvar. Jak dokazuje zachovaná omítka na jižní a východní části pláště, byla celá věž původně omítnuta silnou vrstvou kvalitní malty.

 

Zdroj: ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 13. Oktober 2010 um 10:59 Uhr
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.