Původ rodového jméno Hrabišici Drucken

ryzmburka_copyNení známo, jak se příslušníci tohoto rodu označovali původně, ale v polovině 13. století přijali predikát z Riesenburga, podle nově dokončeného rodového sídla. Pojmenování Hrabišici je umělé, novodobé, použil je ve svém díle František Palacký a vžilo se natolik, že si jeho nepůvodnost dnes ani neuvědomujeme. Má ostatně svou logiku, vychází z rodového znaku a osobního jména Hrabiš, které se v rodině často opakovalo.

Zdroj: Tomáš Velímský, Hrabišici, páni z Rýzmburka

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 10. August 2010 um 07:24 Uhr