Hlavní strana Architecture

Results 1 - 13 of 13

Architektura/Architektura
Letecký snímek znázorňující polohu hradu, při přejetí myší se objeví půdorys hradu. (zdroj www.mapy.cz, nákres ing. Ivan Lehký)
Tuesday, 12 October 2010 | 63013 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Nádvoří za hradbou je dnes téměř celé pokryto zříceným zdivem z okolních hradeb a objektů. Jihovýchodně od branky je ve zdivu patrná horizontální řada otvorů po trámech, které dokládají existenci menšího celodřevěného objektu (kolny) přistavěné ke hradbě. Nejvýznamnějším prvkem nádvoří je dnes prohloubenina...
Sunday, 01 August 2010 | 12391 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Válcová věž (A5) vpravo nad brankou využívá jako podnože severovýchodní skalní břit, který se pod ní rozšiřuje a narůstá do výšky. Vnější průměr věže při patě je 6,2 m, směrem nahoru se mírně zužuje. Vnitřní oválný prostor byl rozdělen dřevěnými stropy uloženými na patrové ústupky, takže nejnižší...
Sunday, 01 August 2010 | 12027 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
O východní bok věže se opírá torzo objektu kaple, která vyplňuje téměř celý zbývající úsek základny trojúhelníka vnitřního hradu. Svou velikostí - vnitřní prostor má rozměry 5,2 x 14,5 m - se řadí k největším sakrálním objektům hradních architektur založených králem a předními panskými rody. Jižní...
Sunday, 01 August 2010 | 12612 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
  Vnější východní ohrazení prostoru za jižní branou bylo vybaveno i čtyřmi otvory speciálního určení. Počínaje od severu to byl otvor při patě hradby, který lze interpretovat jako hradební prevet (E5). Byl to 0,9 m široký, nízkým obloukem zaklenutý výklenek, uzavřený vně dnes z velké části zničenou slupkou...
Sunday, 01 August 2010 | 12399 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Druhá věž (A3) základny trojúhelníku vnitřního hradu na jihozápadě je vybudována již ve svahu, který od nádvoří prudce klesá k západnímu vnějšímu parkánu. Podle terénní situace v jejím okolí patrně nebyla založena na skalním podloží. Toho si byli vědomi i její stavitelé, jak dokládá opěrný pilíř (G1) na...
Sunday, 01 August 2010 | 12055 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Nápověda: Přesouváním horizontálního jezdce myší vám bude odkrývat současný a minulý stav pro porovnání.   Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek
Friday, 23 July 2010 | 7732 hits | Print | PDF |  E-mail
Architektura/Architektura
Vstup do vstupního dvorku vnitřního hradu zabezpečovala branka (B2), která je jedním z nejzachovalejších objektů hradu. Přístupová cesta k ní dnes stoupá z vnitřního předhradí po rampě, přimknuté ke skále pod jižními objekty vnitřního hradu. Rampa je součástí úprav prováděných zde v první polovině 19. století....
Thursday, 22 July 2010 | 12424 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
V prostoru vnějšího předhradí se nachází velká válcová věž (E1) tzv. „bergfrit“, která ovládala celé předhradí a jeho okolí včetně přístupové cesty k jihovýchodní bráně. Původní vstup do věže byl na severu portálem, umístěným asi 10 m nad dnešním terénem. Pod prahem vstupu jsou zachovány zbytky...
Thursday, 22 July 2010 | 18800 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
V poslední době byl na některých městských opevněních (Nymburk, Tachov, Dvůr Králové nad Labem, patrně i Frýdlant v Čechách a další) specifikován typ hradby, která prokazatelně nebyla vybavena ochozem (Razím, 1987, 1990). Proto také nebyla ukončena cimbuřím či střílnami, ale koruna byla chráněna pultovým nebo...
Tuesday, 20 July 2010 | 12827 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Severní věžový palác, uzavírající monumentálně trojúhelník vnitřního hradu, patří k nejstarším objektům hradního areálu. Na základě provedení oken datuje D. Menclová (Menclová, 1972) dokončení stavby až do 70. let 13. století. Starší časové zařazení, nabízející se vzhledem k historickým souvislostem (40....
Tuesday, 20 July 2010 | 12773 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Disposition of the castle   History and present. Move the slider with the mouse.     The Osek Castle (sometimes called also Rýzmburk, Riesenburg or Rysenburch) is one of the most interesting medieval castles, and also one of the least rebuilt. Many authors have focused on the castle in their works. Detailed information can be found...
Tuesday, 20 July 2010 | 8664 hits | 2 comments | Print | PDF |  E-mail | More...
Architektura/Architektura
Names and designations of areas and objects Help: After hovering above the letter you get remarks. When the mouse pointer will change to the hand you can click to see article or photo from the site.   ...
Sunday, 11 July 2010 | 21548 hits | Print | PDF |  E-mail | More...Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.