Hlavní strana Attractions Druhotně použité architektonické články
Druhotně použité architektonické články PDF Print E-mail

A1kvadry

Nároží jsou po celé výšce pečlivě armována pískovcovými kvádry, které mají otvory pro nůžkovou krepnu provedené v lícových plochách. Větší či menší pískovcové kvádry byly použity i v líci běžného zdiva, v severovýchodním vnitřním koutu druhého podlaží je užit i kámen s profilací počínající oblounem, ve vnější stěně vpravo nahoře nad otvorem bývalého vstupního portálu je široký okosený hranol. Nelze vyloučit, že jde o druhotně použité architektonické články.

 

 Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Tuesday, 03 August 2010 07:50
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.