Zbytky omítky ve věži A1 Print

A1omitka

V severním věži vnitřního hradu (A1) se uchovaly i stopy po stropní konstrukci vstupního podlaží (přízemí). Stropní konstrukci tvořil dřevěný trámový strop, který nesly hrubě přitesané křemencové konzoly (patrně ze Salesiovy výšiny) vyložené v západní a východní stěně. Na konzolách zřejmě ležel na západu i východu přístěnný dřevěný trám a na něm, v příčném směru, stropní trámy se záklopem a případně i další podlahovou vrstvou. Celkovou tloušťku této konstrukce doposud dokumentuje zachovaná omítka přízemí i patra, zejména na západní stěně. Zbytky omítky stěn přízemí, místy včetně vrchní štukové vrstvy, končí zřetelně v úrovni horní plochy křemencových konzol. Omítka patra pak začíná 58 – 60 cm nad touto úrovní. Stejný obraz je viditelný i na východní stěně, ale ukončení omítky přízemí zde není patrné.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Tuesday, 03 August 2010 07:49