Pětilistá kružba okna věže A1 Print

A1okno

V jižní, nádvorní stěně věže A1, ústilo do ochozu úzké hrotité okénko s okoseným ostěním a pětilistou kružbou, proříznutou v pískovcovém bloku překladu, osazené do výklenku armovaného na nárožích podlouhlými pískovcovými kvádry, jimiž je i na způsob povalů překryt.

V kružbách ostatních oken hradu je ke spatření kružba trojlistá, použití pětilisté není tak časté a je ke spatření třeba na hradě Bezděz.

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 10:43