Jak dlouho trvala stavba válcové věže? Print

valcovavezPři studiu stavebního vývoje mohou některé poznatky upřesnit i rozbory kapacitních možností při realizaci.

Jako příklad je připojena úvaha o objemu zednické práce při výstavbě velké válcové věže vnějšího předhradí:

 

Obestavěný prostor věže

(přibližně a mimo podstřeší a střechu) ......................1340 m3

Vnitřní prostor ........................... ......................190 m3

Objem zdiva ....................................................1340 – 190 = 1150 m3

 

Pro 1 m3 lícovaného zdiva z lomového kamene je nutno zpracovat na stavbě

- lomového štípaného kamene ...............................1,18 m3

- vápenné malty 1 : 4,5 .......................................0,38 m3

 

Pro 1150 m3 lícovaného zdiva z lomové kamene je nutno zpracovat na stavbě

- lomového štípaného kamene ...............................1357 m3

- vápenné malty 1 : 4,5 .......................................437 m3

 

Stavba 1 m3 zdiva z lomového kamene vyžaduje dobu

- 8 hod. práce zedníka

- 5 hod. práce pom. dělníka

 

Stavba 1150 m3 zdiva z lomového kamene vyžaduje dobu

- 9200 hod. práce zedníka

- 5750 hod. práce pom. dělníka

 

Počítáme-li denní směnu 10 h pak stavba věže vyžadovala

- 920 směn zedníka

- 575 směn pom. dělníka

 

Pokud měla být hrubá stavba věže provedena mapř. za 8 měsíců (březen – říjen), bylo k dispozici

- 8 x 25 = 200 dnů mimo neděle

- od toho nutno odečíst 25 dnů zasvěcených svátků a asi 25 dnů nepříznivého počasí

- zbývá tedy 200 – 25 – 25 = 150 pracovních dnů

 

Za toto období mohlo tedy hrubou stavbu věže provést

- 920 : 150 = 6 až 7 zedníků

- 575 : 150 = asi 4 pom. dělníci

 

Mimo tuto práci na stavbě (nezapočítána stavba lešení a osazování stropních trámů), bylo nutno jinými pracovníky nalámat kámen v lomu, vyrovnat do figur, naložit, odvézt, složit na stavbě. Dovézt kusové vápno, složit a vyhasit v karbu, donést či dovézt vodu z potoka; nakopat, naložit a dovézt písek, složit, odkolečkovat a prohodit. Přitom je nutno počítat i s  prací ve vápencovém lomu, s pálením vápence v milíři, jámě nebo vápenické peci.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Tuesday, 03 August 2010 07:52