E5 Hradní prevet Print

IMG_3039fapudorys_E5

 

Vnější východní ohrazení prostoru za jižní branou bylo vybaveno i čtyřmi otvory speciálního určení. Počínaje od severu to byl otvor při patě hradby, který lze interpretovat jako hradební prevet (E5). Byl to 0,9 m široký, nízkým obloukem zaklenutý výklenek, uzavřený vně dnes z velké části zničenou slupkou zdiva. Ve spodní části byl nízký parapet, vně prudce zešikmený, opatřený na horním okraji asi 20 cm širokým prkénkem, po němž zůstaly v ostění kotevní otvory.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 20:41