Hlavní strana Exhibition - Rýzmburk a Frauenstein - common roots of the past
Rýzmburk a Frauenstein - kořeny společné minulosti PDF Print E-mail

 

Zde najdete virtuální výstavní síň

 

Kořeny výstavy se vztahují k datu 19.5.2009, kdy se sešli starosta města Frauenstein, pan Reiner Hentschel, a starosta města Osek, pan Ing. Jiří Hlinka a dohodli se na spolupráci.  Ta měla vyústit ve společné projekty týkající se hradních zřícenin Rýzmburku a Frauensteinu. Druhým faktorem byla nejasná představa výstavy orientované na oseckou historii, kterou měla vedoucí ITC Osek paní Jana Máčková. Tyto dvě nezávislé aktivity se v únoru 2010 střetly a vznikl nápad na společnou výstavu spřátelených měst.

Fakt, že se jednalo o přeshraniční spolupráci, umožnil čerpání dotací z evropských fondů, a tak výstavu finančně zastřešil Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Ziel3/Cíl3 a také Evropský fond pro regionální rozvoj.

Následovala šesti měsíční práce na výstavě a webových stránkách www.hradosek.cz. Základním kamenem bylo shromáždění obšírnějších informací o historii a architektuře obou hradů.  Hrad Frauenstein je v tomto směru na tom o poznání lépe, neboť se jedná o zpřístupněnou zříceninu, která sousedí se zámkem a muzeem. A právě v Gottfried Silbermann muzeu je stálá expozice věnující se historii hradu a v rámci spolupráce bylo umožněno pořízení kopií dokumentů, kreseb a fotografií.  Naopak Rýzmburk je pojem relativně neznámý mezi širší veřejností, a tak shromáždění relevantních  informací se zdálo být tvrdším oříškem. Opěrným bodem byla kniha Tomáše Velímského – Hrabišici, která se detailně věnuje tomuto významnému rodu, jež stál u zrodu oseckého hradu. Dále se podařilo sehnat důležité kontakty na soukromé badatele a sběratele, kteří projevili zájem o spolupráci a stejně tak vyšlo vstříc Městské muzeum v Duchcově a Regionální muzeum v Teplicích. Zásadním momentem bylo setkání s panem Ing. lvanem Lehkým, který nám dal k dispozici svou detailní práci o architektuře a stavební historii Rýzmburku a významně tak ovlivnil kvalitu celé výstavy. Nakonec se tedy podařilo seskupit dostatečné množství informací, a tak  bylo nutné texty a doprovodné obrázky pro účely výstavy vytřídit,  zkrátit a upravit tak, aby byly srozumitelné i pro širokou laickou veřejnost. Texty z výstavních panelů a hlavní texty z webových stránek bylo nutno rovněž přeložit do německého a anglického jazyka.

Podařilo se také zajistit soubor nálezů od úlomků užitkové keramiky a keramických kachlů přes železné hroty šípů, podkovu, ostruhu až po pazourky z mladší doby kamenné?.

V konceptu bylo také počítáno s pořízením fotografií obou hradů. Z tohoto důvodu byl osloven místní Klub oseckých fotografů - www.klof.cz a přizván ke spolupráci. Vznikly tak dva soubory fotografií. Soubor s popisnou hodnotou, který měl za úkol podpořit textovou část zejména o architektuře a soubor s vyšší uměleckou hodnotou, který posloužil jako doprovodná fotogalerie.

Součástí výstavy byly rovněž kresby a malby z tématicky zaměřené výtvarné soutěže, do které byly zapojeny děti ze škol v Oseku a Frauensteinu. O bohaté občerstvení v podobě rautu se postarala hotelová škola z Teplic a o keramickou výzdobu chráněné dílny Arkadie z Úpořin.

Vernisáž odstartovala výstavu v sobotu 2.10.2010 okolo patnácté hodiny úvodním slovem Mgr. Jana Sklepníka a místostarostky Mgr. Hany Šimánkové. Po krátkém úvodním slově bylo na programu ocenění žákovských prací. Jejich snaha byla odměněna sladkostmi a arkadijskou keramikou.

Po pětačtyřiceti minutové přestávce byla první místnost výstavní plochy vybavena židlemi a připravena na přednášky Mgr. Michala Soukupa a Ing. Ivana Lehkého. Následujících padesát minut  byla zajímavě a poutavě předložena historie, stavební vývoj a architektura hradu za podpory materiálů promítaných na plátno. Důležitou tečkou za přednáškami byl krátký nástin toho, jak a co by mělo směřovat ke zpřístupnění a zakonzervování zříceniny. Tímto bodem byl také vyčerpán program vernisáže.

Hojná účast nejen oseckých předčila očekávání a prostory ITC se potýkaly s nedostatkem místa.


Zde najdete virtuální výstavní síň

 

 

Zadavatel výstavy:                         Město Osek a městské informační centrum ITC Osek

Financování výstavy:                     Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Ziel3/Cíl3, Evropský fond pro regionální rozvoj

Realizace výstavy:                          Foto-Teplice a KLOF (Martin Zíta, Mgr. Jan Sklepník, Martin Hozák)

Design:                                            Foto-Teplice a KLOF (Martin Zíta, Mgr. Jan Sklepník, Martin Hozák)

Zdrojové texty:                               Ing. Ivan Lehký, Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc , Mgr. Michal Soukup, Gottfried Silbermann Museum

Fotografie:                                      KLOF (Martin Zíta, Mgr. Jan Sklepník, Martin Hozák)

Historické obrázky:                          Městské muzeum Duchcov, Gottfried Silbermann Museum

Zápůjčka arch. nálezů:                    Regionální muzeum Teplice, soukromé sbírky

Zápůjčka vitrín:                               Regionální muzeum Teplice

Zápůjčka modelu hradu:                  Heimatmuseum Sayda

 

Ostatní:

Keramická výzdoba:                         Arkadie, Úpořiny

Občerstvení:                                    Hotelová škola Teplice

Last Updated on Thursday, 21 October 2010 23:07
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.