Model hradu Print

modelnadrazi Zřícenina hradu, obzvláště tak velkého, vždy vzbuzuje touhu po rekonstrukci „původní“ podoby, alespoň virtuální. Poznání stavebního vývoje je k tomu dnes nezbytnou podmínkou. Stupeň poznání pak determinuje výsledek. Počátky pokusů o rekonstrukce podoby hradů jsou spojené s obdobím romantismu, v západní Evropě od 18. a u nás od 19. století, a s obdobím historizující architektury. U řady hradních zřícenin se z této, ale i mladší doby zachovaly různou výtvarnou technikou provedené představy o jejich zmizelé podobě. Známe zatím jen tři starší pokusy o rekonstrukci podoby hradu Oseka. Jsou to dvě malby pohledu na hrad od západu a model hradu na horním oseckém nádraží.

 

Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 08:44